Google učilnica – platforma za izmenjavo datotek in informacij

Kaj je Google učilnica?

Google Classroom ali po slovensko Google Učilnica je brezplačna platforma, ki jo je razvilo podjetje Google za uporabo v šolah. Osnovni namen pri razvoju je bil poenostaviti ustvarjanje, distribucijo in ocenjevanje nalog skozi poenostavljanje postopka izmenjave datotek in informacij med učitelji in učenci.

Google je v začetku leta 2021 objavil podatek, da njegovo storitev Google Učilnica uporablja že več kot 150 milijonov uporabnikov po celem svetu.

Ustvarite lahko več učilnic
Ustvarite lahko več učilnic

Zakaj Google učilnica?

Ker ima praktično že vsak uporabnik internetnih storitev ustvarjen tudi Gmail račun. Četudi ga redko uporabljajo ali pa so ga odprli le za dostop do naročanja na kanale na YouTubu, bomo težko našli koga, ki še nima. Za uporabo Google Učilnice se treba namreč prijaviti preko Gmail računa.

Marsikdo tudi že pozna druga orodja, ki nam jih ponuja Gmailov račun – Google Dokumente (Google Docs), Google Preglednice (Google Sheets), Google Predstavitve (Google Slides) in Google Koledar (Google Calendar). Vsa ta štiri orodja skupaj z Gmailom Google Učilnica združuje skupaj v eno samo platformo za upravljanje komunikacije. Prvenstveno je sicer namenjena komunikaciji med učitelji in učenci, vendar jo lahko uporabljamo tudi v druge namene.

Tudi pri trenerskem delu in izvajanju delavnic pride prav. Na trenerje lahko v tem primeru gledamo kot na učitelje v neformalnem izobraževanju, udeleženci njihovih izobraževanj pa so potemtakem njihovi učenci. Google Učilnica omogoča ocenjevanje oddanih del, kot je v navadi v šolskem sistemu, a ta del lahko brez problema izpustimo. Če izvajamo delavnico, kjer imajo udeleženci določene naloge, imamo možnost roke za izvedbo in oddajo dodati v Google Koledar. Če smo v daljšem procesu neformalnega izobraževanja, lahko spremljajo napredek vsakega udeleženca tako, da pregledamo zgodovino revizij dokumenta.

Google Učilnica je portal, kjer so vsi udeleženci na enem kupu. Preko nje jim pošiljamo napotke, obvestila, povezave, komentarje. Je inkluzivno orodje, ki ga lahko uporabimo za razvijanje skupnosti. Uporabniki ne potrebujejo veliko znanja upravljanja s platformo in se lahko hitro naučijo, kako deluje. Ker je povezana z Gmail računom, ni potrebe po rednem preverjanju in pregledovanju, če je prispelo kakšno novo obvestilo, saj ti jih pošilja direktno na mail.

Če želimo, ga lahko uporabljamo tudi za projektno delo. V tem primeru je učitelj vodja projekta, učenci pa člani projektne skupine. Objavljanje projektnih aktivnosti, postavljanje vprašanj in komentiranje se dogaja v realnem času, kar izboljšuje komunikacijo in zmanjšuje možnost napak. Ko ustvarimo neko predavanje, v resnici objavimo naš projekt in povabimo osebe h komentiranju. Ustvarimo lahko naloge, naloge s kvizom, postavimo vprašanje, dodamo gradivo ali ponovno objavimo neko objavo. Možnost imamo tudi določiti posamezne teme, rubrike, točke (za ocenjevanje), rok in katerim osebam bo objava poslana.

Z omejenim naborom funkcij Google Učilnica ne more podpreti celotnega procesa projektnega dela, lahko pa omogoči podajanje navodil, oddajanje nalog, komentiranje in zbiranje povratnih informacij. Možnosti imamo objaviti projekt in povabiti zraven osebe, ki bi jih želeli imeti v ekipi, te pa lahko potem preko komentarjev podajo svoj odziv in dopolnjujejo ter izboljšujejo posamezne dele projekta.

Enako velja tudi za pobude, kjer lahko nadebudni pobudniki testirajo svoje ideje pred izbranim občinstvom. To pa jim s svojimi povratnimi informacijami pomaga oblikovati bolj kakovostne, daljnosežne in udarne pobude.

Google je zelo živo podjetje, ki se redno razvija in predstavlja nove in nove nadgradnje. Redno tudi spremljajo, kako uporabniki uporabljajo njihova orodja, in jih temu primerno prilagajajo. Vse napovedane spremembe rutinsko objavljajo.

Google učilnica – kako začeti?

Najlažje kar preko Gmail računa. Po prijavi na računalniku kliknemo na ikono devetih pik postavljenih v 3×3 vrste, ki se nahaja na zgornji desni strani, in poiščemo sličico Učilnice. Uporaba preko mobilnega telefona zahteva prenos aplikacije Google Učilnica.

Brezplačno orodje, ki pa ponuja tudi plačljivo verzijo. Njihova ciljna skupina so izobraževalne ustanove oz. šole, kar v prevodu pomeni, da vas bodo pred prvo stvaritvijo predavanja na Google Učilnici vprašali: Ali uporabljate učilnico v šoli s študenti? Če je odgovor da, se mora vaša šola pred uporabo prijaviti za brezplačen račun za Google Workspace for Education. Ta omogoča določiti, katere Googlove storitve lahko učenci uporabljajo, ter zagotavlja dodatno zasebnost in zaščito. Učenci v šoli ne smejo uporabljati aplikacije Učilnica Google z osebnimi računi. Plačljive verzije so namenjene primarno izobraževalnim ustanovam, brezplačno verzijo pa ponujajo le tistim, ki izpolnjujejo določene pogoje.

Če je odgovor ne, boste imeli priložnost ustvariti svoje prvo predavanje. Dobra plat Google Učilnice in uporabe Google orodij nasploh je, da so na voljo v več jezikih, med njimi tudi v slovenščini.

Za uporabo je potrebna prijava z Gmail računom. Na voljo sta tudi aplikaciji za mobilne naprave (Android in iOS).

Google učilnica – kam po pomoč?

Google učilnica v praksi

Za trenerje, ki izvajajo delavnice, je velikega pomena, da je ves material in vsi udeleženci na enem mestu, eni platformi. Še posebej pri daljših delavnicah s stalnimi udeleženci, kjer imajo ti tudi določene naloge za izpolniti in oddati v pregled.

Google Učilnica omogoča, da so objave glede novih dejavnosti, obveznosti ali tiste s povezavo do Zooma, vidne vsem. Če ima kdo kakšno vprašanje ali komentar, je to postavljeno tako, da ga lahko vidijo vsi, kar zmanjša možnost, da bomo večkrat morali odgovarjati na ena in ista vprašanja. Tak odprt proces ni všečen vsem. Tisti, ki si želijo več zasebnosti in ne marajo, da so njihovi komentarji vidni, se bodo morda vzdržali izraziti svoje mnenje.

Karkoli se objavi na Google Učilnici, udeleženci dobijo tudi na Gmail, kar zmanjša možnost, da kdo izpusti kakšno pomembno obvestilo. Orodje je precej intuitivno in enostavno za uporabo, ne zahteva veliko prilagajanja.

Če potrebujejo udeleženci oddati neko nalogo, jo lahko pošljejo preko Google Učilnice. Tam so podani tudi vsi datumi, do kdaj morajo biti obveznosti izpolnjene. Sekcije ocenjevanja se marsikdo izven sistema formalnega izobraževanja ne poslužuje. Zaradi transparentnosti in vidnosti objav vseh, omogoča, da se razvije diskusija in da ljudje podajo svoja mnenja, odgovarjajo na vprašanja  in celo podajo povratno informacijo na delo drugih članov skupine.

Ker pa je platforma narejena tako kot Facebookov zid, se bodo najnovejše objave pojavljale na vrhu strani. Kdorkoli karkoli novega objavi, bo vidno na vrhu. Včasih to pomeni, da se naše objave lahko izgubijo v poplavi drugih. V tem primeru imamo možnost uporabiti funkcijo pripni na vrh (pin), da zagotovimo, da je na primer Zoom povezava za naslednje virtualno srečanje vidna in dostopna vsem. V nasprotnem primeru se nam lahko zgodi, da ne bo nikogar ali pa da bodo zamujali, saj bodo vsi iskali, v kateri objavi se skriva prava povezava.

Redovalnica za ocenjevanje
Redovalnica za ocenjevanje

Nasvet pobudnika

Preizkusi orodje!