Inkubator 4.0

Pridi, naredi čisto svoj korak naprej in pusti sled.

Namen projekta Inkubator 4.0 je pomagati mladim aktivnim iskalcem zaposlitve pri vključevanju na trg dela. Z nami lahko

 • pridobiš kompetence za delo, ki ti jih izobraževalni sistem ni dal,
 • se preizkusiš v razvoju čisto svoje ideje,
 • odkrivaš svoje osebno poslanstvo in vizijo in
 • pustiš sled v družbi.

ZAKAJ 4.0?

Priče smo četrti industrijski revoluciji, ki bistveno spreminja načine, kako delamo, kako se učimo, družimo, trošimo. Zaradi digitalizacije, robotizacije, industrije masovnih podatkov in oblačne tehnologije svet dela in zaposlovanja najbrž nikdar več ne bo enak, kot je bil doslej.

Veliko več je dela od doma, začasnega in prekarnega dela, rednih pogodb o zaposlitvi je vedno manj, še posebej za mlade.

Četrta industrijska revolucija lahko predstavlja veliko nevarnost za trg dela, obenem pa prinaša tudi neslutene priložnosti in možnosti. Če jo le znamo izkoristiti. In mladi smo tisti, ki nam to lahko uspe!

Če imaš tudi ti občutek, da ti šola ali fakulteta ni dala dovolj znanj za preživetje v svetu 4.0, je Inkubator 4.0 pravo mesto zate!

KAKO POTEKA PROJEKT?

Projekt sestavljajo trije sklopi usposabljanj:

 • Usposabljanje za vodje pobud je zate, če te zanima vodenje pobud – gibanj, ki imajo družbeni učinek. Med drugim se boš naučil/-a kako upravljati s časom, kako delati z ljudmi, kako načrtovati projekte, si zastaviti cilje, na koncu pa boš vse pridobljeno znanje preskusil/-a v praksi.
 • Usposabljanje za trenerje je namenjen vseh, ki jih zanima delo trenerjev. Naučil/-a se boš, kako načrtovati usposabljanje, kako načrtovati potek učnega procesa, katere metode izbrati, ter kako na koncu načrt tudi spraviti v prakso.
 • Usposabljanje za vodje kampanj ti je pisan na kožo, če te zanimajo zagovorništvo, multimedija in bi rad/-a razvila svoje komunikacijske spretnosti. Spoznal/-a boš, kaj je socialni marketing, kako načrtovati kampanjo in kako pri vsem tem uporabiti multimedijo.

Vsak sklop je sestavljen iz štirih modulov, dva sta bolj vsebinska, dva pa bolj praktično naravnana. Slednja ti pomagata pridobiti konkretne izkušnje in znanja, ki ti pridejo prav tako v mladinskem delu kot tudi na trgu dela.

Sodelovanje v vseh aktivnostih projekta je za udeležence brezplačno!

KOMU JE NAMENJEN INKUBATOR 4.0?

V projekt se lahko vključijo mladi aktivni iskalci zaposlitve, stari od 15 do 29 let. Vključeni so lahko študentje proti koncu šolanja, brezposelni, občasni prekarni delavci ali pa takšni, ki enostavno niso nikjer.

Za vključitev v projekt ni potrebno biti prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.

KJE POTEKA?

Usposabljanja in druge aktivnosti potekajo v Ljubljani in v Kopru.

Izvajalci smo konzorcij partnerjev Socialne akademije, Mladinske zveze Brez izgovora in Središča Rotunda.

KAKŠNI SO CILJI PROJEKTA?

Projekt Inkubator 4.0 je več kot le seštevek usposabljanj. Z niim želimo namreč doseči trajni  učinek na družbo, zlasti na mladinski sektor, zato smo si zastavili spodaj navedene cilje:

 • V usposabljanja bo v obsegu vsaj 90 ur vključenih vsaj 39 mladih.
 • Vsaj 25 od teh mladih bo iz projekta izšlo v zaposlitev.
 • 20 % mladih v projektu bo iz ciljne skupine mladih z manj priložnosti.
 • Razvita in izvedena bodo tri usposabljanja: vodja pobude, vodja usposabljanja in vodja kampanje.
 • Na usposabljanjih bodo mladi razvijali družbene pobude. Tako bo nastalo vsaj 20 pobud.
 • Za kakovost usposabljanj bo skrbela skupina trenerjev, ki se bo srečala vsaj štirikrat.
 • Ustanovljeni bosta dve regijski enoti projekta, v Ljubljenji in v Kopru.
 • Vzpostavljeno bo spletno podporno okolje (spletna stran, baza pobud, obvestilnik, skupine na družbenih omrežjih).
 • Po zgledu sob pobega bo razvito didaktično orodje Soba pribega.
 • Razvili bomo spletno orodjarno za mlade pobudnike – paltforma bo imela vsaj 10 spletnih orodij in nasvete, kako le-te uporabiti v praksi.
 • Razvit bo priročnik za mladinske delavce, ki ga bomo natisnili v 200 izvodih.
 • Na spletni strani bomo objavili vsaj 10 vsebinskih prispevkov z vsaj 800 ogledi.
 • Organizirani bodo trije medsektorski posveti s tematiko spodbujanja pobudništva med mladimi, ki se jih bo skupaj udeležilo vsaj 75 udeležencev.
 • Projekt in njegovo metodologijo bomo predstavili na vsaj treh zunanjih dogodkih.
 • Vsaj 5 mladih bomo povezali s skladom, ki mladim pomaga pri zaposlitvah v nevladnih organizacijah.
 • Organizirali bomo zaključno konferenco, na kateri bomo predstavili rezultate projekta, ki se je bo udeležilo vsaj 35 z mladinskega sektorja, javnih institucij, drugih NVO in gospodarstva.

BREZPLAČNA USPOSABLJANJA?

Udeležba na usposabljanjih je za udeležence brezplačna.  Projekt namreč sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, in sicer v vrednosti 177.998,57 EUR