Izberi MSS-jev marketinški izziv!

Ena izmed pomembnejših funkcij Mladinskega sveta Slovenije je tudi zagovorništvo. S podporo trenerja izkušenega na področjih marketinga, boste lahko preizkusili različne aktivnosti priprave promocij organizacije (od promocij aktivnosti do že malce vizionarske priprave marketinških delcev pri promociji celotne organizacije).

 • Priprava promocije “Priporočil za pripravo online treningov” (1-2 dni +1 za pripravo)
  V kolikor nihče drug ne izbere priprave poročil, se ta del začne s pripravo Priporočila za pripravo online treningov, sledi priprava promocije (oblikovanje besedila, grafik, ustrezne postavitve, strategije komuniciranja).
 • Tipske predstavitve organizacije (2 dni)
  Priprava različno dolgih tipskih predstavitev organizacije (30s, 1min, 2min, 5min, 30min, 1h).
 • Priprava promocije Ankete o učinkih mladinskega dela (1-2 dni)
  Pregled do sedaj narejenega in priprava izboljšav (oblikovanje besedila, grafik, ustrezne postavitve, strategije komuniciranja).
 • Priporočila za ciljne skupine (2-4 dni)
  Priprava analize ciljnih skupin in priprava krajšega dokumenta z opisih ciljne skupine, ter priporočilih za delo z njimi.
 • Optimizacija in organizacija adrem (2 dni – začne se lahko šele drugi dan)
  Vezana na prejšnjo (Priporočila za ciljne skupine), sledi pregled adrem organizacije, njihova optimizacija, ter vnos v novo bazo podatkov.
 • Priprava promocije o učinkih treningov v mladinskem delu (2-4 dni)
  Analiza učinkov treningov v mladinskem delu, ter priprava promocije (oblikovanje besedila, grafik, ustrezne postavitve, strategije komuniciranja).
 • Priporočila za CGP (1-2 dni)
  Pregled dobrih praks in pregled že obstoječih grafičnih elementov organizacije, ter združevanje teh v dokument s priporočili za uporabo CGP.
 • Priporočila za načrt online komuniciranja organizacije (1-2 dni)
  Pregled trenutnega stanja, dobrih praks in postavitev načrta za online komuniciranje organizacije.
 • Priprava promocije intervjujev o učinkih mladinskega dela(1-4 dni)
  Priprava intervjuja,izdelava poglobljenih intervjujev z izkušenimi mladinskimi delavci, ter priprava promocije.

Izzive pripravil: Mladinski svet Slovenije

Sprejmi MSS izziv za trenerje!
Načrtuj ciljno skupino in komunikacijo z(a) Borzo dela!
Meni