Organiziraj filmski študijski krožek!

Veliko amaterskih filmov oz. filmov neuveljavljenih filmskih ustvarjalcev ostane po premieri na zaprašenih policah.

Želeli bi povabiti mlade ustvarjalce družbeno aktualnih filmov, ki si želijo vzeti svoje izdelke iz polic in jih podeliti v skupini kolegov ustvarjalec ter odpreti pogovor na teme, ki jih njihov izdelek prikazuje.

Izziv je sestavljen iz priprave časovnice aktivnost, razpisa za ustvarjalce, ki bi bili pripravljeni sodelovati v krožku, ter načrta promocije aktivnosti.

Izziv pripravlja: Socialna akademija

Načrtovanje Sobe pribega
NVO na socalnih omrežjih
Meni