Načrtovanje Sobe pribega

Image by Bob Dmyt from Pixabay
IME PROJEKTNE SKUPINE:

Soba pribega

ZAKAJ STE IZBRALI TA IZZIV?

Ker je bil zanimiv in ker lahko to uporabimo naprej še kje drugje

 

KRATEK OPIS:

Skozi igrifikacijo procesa pridobivanje kompetenc za večjo zaposljivost.

KAJ STE PRIPRAVILI/KAKO STE REŠILI IZZIV?

Pripravile smo izzive za sobo pribega na temo zaposljivosti.

KAJ STE SE NAUČILI?

Naučile smo se drugačnega načina razmišljanja, kako postaviti sobo pobega in kako kompetence »zapakirati« v izzive.

OPIS IZZIVA:

Sodeluj pri ustvarjanju sobe pobega (escape room) na temo zaposlovanja mladih!

Igrifikacija (gamification) postaja vedno bolj prepoznan in uporabljen koncept v izobraževalnih procesih. Termin igrifikacija pomeni prenos načel in elementov igre v druge kontekste. Z uporabo pristopa igrifikacije namreč lahko povečamo zavzetost in vključenost uporabnikov ter učinkovitost učenja.

Skozi načrtovanje Sobe pribega bomo raziskali kreativne načine spodbujanja učenja in senzibilizacije za družbene teme.

V okviru praktičnega dela bo skupina razvila izobraževalno sobo pobega z naborom izzivov za pripravo na zaposlitev, ki bo lahko prenosljiva tudi na druge lokacije. Soba pribega bo v prihodnosti gostovala na različnih dogodkih, organizacijah in festivalih kot obogatitev njihovega dogajanja in kot zabaven in zanimiv način osveščanja javnosti o problematiki zaposlovanja mladih.

Izziv pripravlja: Socialna akademija

Kakšna pa je tvoja pobuda?
NVO na socalnih omrežjih