Načrtuj ciljno skupino in komunikacijo z(a) Borzo dela!

Na Borzi dela pada število članov in udeležencev – tako na delavnicah in tudi na individualnih svetovanjih ter na karienem coachingu. 

Kje in kako bi pridobili nove udeležence, katerim so namenjene delavnice in programi?

S čim jih pritegniti? Kako jim stopimo naproti? In kako pravzaprav pristopiti do ranljivih skupin?

Izberi ta izziv in pomagaj Borzi dela:

  • bolje definirati ciljno skupino in njene lastnosti,
  • ugotoviti, kako graditi na prepoznavnosti med uporabniki in javnostjo,
  • narediti načrt komunikacije s katero bi nagovorili in pridobili nove uporabnike.

Kaj je Borza dela?

Borza dela deluje pod okriljem Mestne knjižnice Ljubljana in je namenjena vsem iskalcem zaposlitve. Svoje prostore ima v Knjižnici Otona Župančiča.

Strokovna sodelavka iskalcem zaposlitve preko individualnih svetovanj in preko kariernega coachinga nudi podporo pri njihovem iskanju in pri pisanju prijav, ponudb in življenjepisov. Poleg informacij nudi tudi brezplačno uporabo računalnika ter tisk dokumentov, ki jih iskalci zaposlitve potrebujejo.

Borza dela je prostor različnih oblik neformalnega učenja, kjer organizirajo brezplačne delavnice, predavanja in motivacijska srečanja.

Vse storitve Borze dela so članom Mestne knjižnice Ljubljana na voljo brezplačno, članstvo v knjižnici pa je za tiste, ki so prijavljeni na ZRSZ, prav tako brezplačno.

Izziv pripravlja: Borza dela

Izberi MSS-jev marketinški izziv!
Pripravi kampanjo o koristih EU in priložnostih za mlade!
Meni