Pripravi kampanjo o koristih EU in priložnostih za mlade!

Kako seznaniti mlade z vsakodnevnimi koristmi, ki jim jih prinaša EU, in na ta način vzpodbuditi aktivne državljane v njih?

Te zanima aktivno državljanstvo, EU programi in priložnosti?

Načrtuj komunikacijsko kampanjo, tako iz vsebinskega kot iz izvedbenega stališča (kampanja na družbenih omrežjih, videi, javni dogodki, letaki, …), cilj katere je s prednostmi in priložnostmi EU seznaniti vrstnike in širšo javnost.

Načrtovanju sledi tudi praktični del s produkcijo vsebin in izvedbo same spletne kampanje, pri čemer je seveda eden izmed pomembnih elementov tudi izbira ciljnih skupin in prilagoditev sporočila in medija kampanje le-tem.

Kot češnja na torti izziva lahko služi še razmislek, kako bi bilo mogoče takšno kampanjo nadgraditi z dogodki in aktivnostmi v živo.

Izziv pripravlja: Evropski parlament – Pisarna za stike v Sloveniji

Načrtuj ciljno skupino in komunikacijo z(a) Borzo dela!
Soustvarjaj dialog med mladimi in evropskimi poslanci!
Meni