Sodelovanje pri projektu Počimo mehurčke!

Načrtovanje izvajanja projekta Počimo mehurčke, v katerem sta Društvo Medkulturini dialog in Socialna akademija dve izmed sodelujočih organizacij.

Pobuda vključuje načrtovanje aktivnosti v projektu, prilagajanje aktivnosti trenutnim razmeram ter potem v nadaljevanju tudi sodelovanje pri skupnem izvajanju aktivnosti.

Medkulturni dialog je registrirano društvo, ustanovljeno v Ljubljani leta 2007. Z lokalnimi skupnostnimi projekti, forumi za razprave in učnimi programi omogoča ljudem, da se podajo čez meje religije, kulture in družbenega razreda. Ustanovljeno je bilo z namenom pospeševanja socialne kohezije s povezovanjem ljudi iz istega ali drugačnega kulturnega okolja z dialogom in ponuja platformo, kjer se lahko ljudje srečajo, da si izmenjajo pripovedi in perspektive, odkrijejo skupne vrednote in se spopadejo s svojimi razlikami.

Na pobudi dela Furkan Güner.

Predstraža – Mladinske družbene debate
Načrtuj poletni program za mlade z(a) Borzo dela!