Za manjši ogljični odtis nevladnih organizacij!

“Za izziv sva si izbrali zmanjševanje okoljskega odtisa nevladnih organizacij.

Nevladne organizacije kot prostori povezovanja igrajo pomembno vlogo pri širjenju trajnostno naravnanih dejavnosti. Njihova skrb za okolje ni le skrb, temveč tudi zgled drugim za odgovorno ravnanje.
Ustvarili sva zloženko, ki zaposlenim in prostovoljcem predstavlja okvir za razmislek o trajnostnih rešitvah znotraj organizacije. Vključuje predloge na področjih prevoza, prostora, nakupa hrane in pisarniškega materiala ter organizacije dogodkov.”

 

-Špela Jakulin in Ema Meden

Opis izziva

Organizacija dogodkov in drugih aktivnosti lahko predstavlja znaten delež ogljičnega odtisa organizacije in vir odpadkov.

Kako meriti ogljični in ekološki (okoljski) odtis?

Kako organizirati aktivnosti, da bo ekološki odtis aktivnosti manjši?

Kako znižati ogljični in ekološki odtis organizacije (in njenih posameznikov)?

 

Kakšne izdelke uporabljati v organizacijah?

Pomagaj nam najti odgovore na ta vprašanja in nam pripraviti kratkoročni in dolgoročni načrt, kako bo naša organizacija delovala bolj zeleno!

Izziv pripravlja: IMZTR – Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj

NVO na socalnih omrežjih
Pomoč pri oblikovanju programa za mlade in raziskava