Pomoč pri oblikovanju programa za mlade in raziskava

“Moja naloga je bila raziskati trg nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zaposlovanja mladih. Izvedla sem anketo s 55 mladimi med 20 in 29 let ter intervju s tremi NVO, ki izvajajo programe zaposlovanja mladih.

Rezultati so pokazali, da se mladi pri iskanju zaposlitve soočajo večinoma s pomanjkanjem delovnih mest in s konfliktom interesov med šolskim sistemom in delodajalci. Delodajalci želijo izkušene delavce, šolski sistem pa ne omogoča rednega študija ob delu, ki bi študentom omogočal pridobivanje izkušenj, medtem ko je cena izrednega študija (pre)visoka za študentski žep.

Organizacije, ki so sodelovale v raziskavi, se osredotočajo predvsem na opremljanje mladih s kompetencami in odprt, individualen pristop.”

-Kaja

Opis izziva: Preobrazba članskega programa mladinske organizacije za boljšo podporo mladim iskalcem zaposlitve in/ali podjetnikom

Zavod Ypsilon je mladinska neprofitna organizacija z desetimi leti izkušenj, katere cilj je opolnomočenje mladih za nastop na trg dela ali lastno podjetniško pot.

Delovanje organizacije je od samega začetka vključevalo članski program, kjer si člani Zavoda Ypsilon s plačilom članarine zagotovijo celoleten brezplačen dostop do dogodkov, delavnic in drugih aktivnosti, ki jih izvajamo.

V desetih letih se je marsikaj spremenilo, tako na trgu dela in kot v sami organizaciji. Ker čutimo padec interesa za članski program in hkrati razvijamo novo vizijo Zavoda Ypsilon, je čas za spremembo.

Naš izziv je ustvariti članski program, ki bo prilagojen trenutnim potrebam mladih in jim bo omogočal pridobivanje aktualnih znanj, veščin in koristnih družbenih povezav.

Namreč, zavedamo se, da je v trenutnih razmerah še toliko bolj pomembno, da so naši programi premišljeni in mladim res koristni.

Izziv je pripravil: Zavod Ypsilon

Za manjši ogljični odtis nevladnih organizacij!
Oktober je (živalsko) dober