Oktober je (živalsko) dober

Sestavili smo program za ustvarjalno-izobraževalni dogodek ob Svetovnem dnevu varstva živali.

Izvedeni bosta dve delavnici na dveh različnih lokacijah. Mladi bodo aktivno vključeni v kreativno raziskovanje. Skozi aktivnost/igro “Lov za zakladom”, bodo izdelovali maske živali in utrdili znanje pridobljeno na predavanju.

SKUPINA:

Ljubljenčki

IME PROJEKTNE IDEJE:

Oktober je (živalsko) dober

ZAKAJ STE IZBRALI TA IZZIV?

Izziv smo izbrali, ker smo želeli doprinesti k pozitivnemu učinku na področju dobrobiti živali z izobraževanjem na temo živali ob dnevu varstva živali. Svojo vrednost smo prepoznali v delu z otroki, kjer bi z izvedbo ustvarjalnih delavnic, zbiranjem prostovoljnih prispevkov in donacijo izbranemu društvu opozarjali na odnos in dobrobiti živali.

KRATEK OPIS:

Izvedli bomo zabavno-izobraževalno delavnico za mlade ob svetovnem dnevu varstva živali. Vključeno bo tudi zbiranje hrane za živali in izdelovanje izdelkov, ki jih bomo nato donirali društvom/zavetiščem. Naša vloga je povezovati različna društva in organizacije, ki lahko mlade strokovno izobrazijo.

KAJ STE PRIPRAVILI/KAKO STE REŠILI IZZIV?

Izziva smo se lotili glede na naše potrebe in potrebe mladih ter organizacij, ki pomagajo živalim. Dobili smo strokovni in širši vpogled v to, kaj vse bi se lahko na področju varstva in zaščite živali izvajalo. Nato so se nam teme in ideje kar odpirale, naš izziv pa ni več predstavljal ovir, saj je dobival smisel in obliko. Vsak član ekipe pa je doprinesel svoj pozitiven učinek na idejo.

KAJ STE SE NAUČILI?

Naučili smo se pomena delovanja v skupini, kjer vsak posameznik doprinese svoje kvalitete in veščine ter pripomore k izpopolnjenemu delovanju celote. Kot skupina smo se naučili pomembnosti ekipnega duha, če tudi se nam je kdaj zdelo nemogoče, je vsak s svojo energijo in znanjem lahko doprinesel k ponovnemu zagonu projekta.

Pomoč pri oblikovanju programa za mlade in raziskava
Prijava programa na razpis