Didaktični material za pripravo refleksij

“Najina naloga je bila pregledati literaturo in vsebine o evalvaciji, refleksiji in debriefingu, ustvariti dokument s kratkimi opisi teh pojmov, nato pa na podlagi na novo pridobljenega znanja zasnovati idejo za didaktični material za pripravo refleksij.

Naredili sva pdf dokument s kratikimi opisi pojmov in manjšim izborom linkov, ki so lahko trenerjem v pomoč pri pripravi evalvacij in refleksij, ter zasnovali idejo za didaktični material za izvajanje refleksij.”

Rešitev izziva sta pripravili Lucija in Janta.

OPIS IZZIVA

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Pod svojim okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami. Ustanovil je tudi enega prvih bazenov trenerjev v Sloveniji in se cel čas trudi skrbeti za kakovost trenerskega znanja. Poleg izvajanj izobraževanj so opazili, da trenerji premalo časa posvetijo pripravi in raziskovanju dodatnih vsebin.

Izziv, ki so ga pripravili v sklopu Inkubatorja, je zajemal iskanje po literaturi in pregledovanje vsebin o evalvaciji, refleksiji in debriefingu, zbrati in urediti ključne podatke ter na podlagi na novo pridobljenega znanja zasnovati idejo za oblikovanje didaktičnega materiala za izvajanje refleksij.

Namen izziva: trenerjem MSS omogočiti boljše razumevanje in razlikovanje pojmov refleksija, debriefing in evalvacija, ter zasnovati idejo za didaktični material, ki bi jim bil v pomoč pri izvajanju refleksij.

Cilji:

  • ustvariti dokument, z definicijami in kratkimi opisi pojmov refleksija, debriefing, evalvacija
  • narediti manjši izbor linkov, z vsebino, ki je trenerjem lahko v pomoč pri pripravi refleksij
  • zasnovati idejo za didaktični material za pomoč pri pripravi refleksij
Pomagaj MSi pri načrtovanju programa!
Samo-spoznavna raziskovalna srečanja z mladimi