Pomagaj MSi pri načrtovanju programa!

Mlada Slovenija išče podporo  pri načrtovanju njihovih aktivnosti v času trajanja mandata vodstvene ekipe.  Pomagaj jim zastaviti proces načrtovanja programa za naslednji 2 leti!

Mlada Slovenija se, tako kot druge mladinske organizacije, ob menjavi vodstva sooči s potrebo po načrtovanju ob začetku novega mandata. Skupina, ki se na volitvah vsake 2 leti delno zamenja, je sestavljena iz 14 oseb, načrtovanju pa se navadno pridruži še nekaj drugih najbolj aktivnih prostovoljcev.

Organizacija pokriva različna področja dela, ljudje pa pogosto delajo na več kot enem področju v organizaciji.

Dodatna možnost:

Če se odločiš za ta izziv, ti bo ob podpori izkušenega mentorja ponujeno, da zastavljeno vsebino tudi izvedeš!

Več info: [email protected] (Marko)

Pripravi delavnici za popotniško novinarstvo!
Didaktični material za pripravo refleksij