Izobraževanje iz sodobnega plesa

IME POBUDE:

Izobraževalni program plesa in giba (delavnice sodobnega plesa)

ZAKAJ STE IZBRALI TA IZZIV?

Ukvarjam se s sodobnim plesom in si želim oblikovati program, ki bi ples, gibanje in poglobljen stik s telesom približal širši skupini ljudi.

KRATEK OPIS:

Izobraževalni program plesa in giba sestoji iz štirih študijskih modulov – vikend delavnic v obdobju med novembrom 2020 in majem 2021. Vsak modul je namenjen zgoščenemu posvečanju določeni iz prakse sodobnega plesa izbrani temi. Program je namenjen kontinuiranemu gibalnemu raziskovanju skozi sodobni ples za dvigovanje kakovosti raznolikih osebnih rednih gibalnih praks.

KAJ SI PRIPRAVILA? KAKO SI REŠILA IZZIV?

S sodelavko sva oblikovali vsebinsko zasnovo programa 4 vikend delavnic za sezono 2020/21, se usmerili v ciljno skupino študentov in zbrali ideje za pripravo promocije projekta.

KAJ SI SE NAUČILA?

Proces coworkinga mi je odprl vprašanja izbire pravega jezika in načina komunikacije s potencialnimi ciljnimi skupinami, še posebej v tem primeru, ko želim doseči ljudi izven svojih običajnih krogov delovanja. To mi predstavlja velik izziv, vendar sem s pomočjo skupine in dela v tem tednu prišla do pomembnih uvidov na tem področju.

Prijava programa na razpis
Sprejmi MSS izziv za trenerje!