Sprejmi MSS izziv za trenerje!

Mladinski svet Slovenije je ustanovil enega prvih bazenov trenerjev v Sloveniji in se cel čas trudi skrbeti za kakovost trenerskega znanja.

Poleg izvajanj pa opažamo, da trenerji premalo časa posvetimo pripravi, raziskovanju dodatnih vsebin.

Spodaj smo nanizali nekaj, ki bi se nam zdeli zanimivi, odprti pa smo tudi za vaše predloge/modifikacije predlaganega.

 • Urejanje e-knjižnice (1-4 dni)
  Pregled obstoječe literature o mladinskem delu in neformalnem izobraževanju, ter priprava povzetkov.
 • Priporočila za pripravo online treningov (1 dan)
  Iskanje po internetu in združevanje najdenih informacij v kratka priporočila.
 • Didaktični material npr. za pripravo refleksij (4 dni)
  Iskanje po literaturi, izbira in snovanje idej in medija, idejna zasnova oblikovanja.
 • Priprava orodja za spremljanje rezultatov pri mladinskem dialogu (1 dan)
  Pregled kazalnikov projekta in preteklih rezultatov, ter snovanje orodja na podlagi le teh.
 • Orodje za preverjanje učinkov neformalnega izobraževanja in mladinskega dela (4 dni)
  Priprava raziskovalne podlage o učinkih neformalnega izobraževanja in mladinskega dela. Priprava orodja, ki meri stanje udeležencev pred in po treningu, ter omogoča interpretacijo.
 • Orodje za (samo)evalvacijo trenerjev (4 dni)
  Iskanje dobrih praks na področju evalvacij trenerstva. Izbor najboljših in združitev, ter prilagoditev v eno končno orodje.
 • Priprava in urejanje trenerskega kovčka (2-4 dni)
  Postavitev sistema v organizaciji za upravljanje s trenerskim kovčkom (nabavo materiala, polnjenje, skrb, uporaba). Praktična izvedba predlaganega (optimizacija izbire orodij in materiala + nakup, organizacija postavitve materialov in samega kovčka).

Izziv pripravil: Mladinski svet Slovenije

Soustvarjaj multimedijski hub!
Izberi MSS-jev marketinški izziv!
Meni