Soustvarjaj dialog med mladimi in evropskimi poslanci!

“Namen je bil ustvariti priporočila in razviti ideje za vzpostavljanje dolgoročnega dialoga med mladimi in evropskimi poslanci.

Način za doseganje takšnega dialoga bi bil lahko v omogočanju združevanja motiviranih mladih, jim zagotoviti prostor in podporo pri iskanju rešitev, izražanju idej ter pri iskanju podpore  za le-te pri javnosti in pri poslancih.

Ti mladi bi lahko tudi aktivno delali na širjenju informacij o EP in o možnostih udejstvovanja med drugimi mladimi, obenem pa bi lahko izvajali posvetovanja z mladimi o za njih perečih temah in jih nato smiselno vključevali v svoj program.”

-Alina

Opis projekta

Kako učinkovito in na zanimiv način izvesti dialog med mladimi in evropskimi poslanci?

Pomagaj vzpostaviti dialog, v katerem bo glas mladih še bolj slišan in v katerem bodo poslanci predstavili svoje delo in delo Evropskega parlamenta na za mlade relevanten in zanimiv način.

Izberi ta izziv in:

  • definiraj teme, platforme in frekventnost, ki bi najbolj ustrezala navezavi tovrstnega dialoga, da bi ta postal vsebinski in dolgoročen, mladi pa bi preko njega dobili možnost vplivanja na sprejemanje konkretnih predlogov preko izmenjave mnenj in predstavitev konkretnih predlogov odločevalcem;
  • poišči in izberi komunikacijske platforme, ki najbolj ustrezajo mladim in obenem odgovarjajo tudi poslancem;
  • izberi in oblikuj teme, ki so pomembne mladim;
  • pripravi komunikacijski načrt, katerega cilj bi bil promocija tovrstnega dialoga in pridobivanje udeležencev;
  • Pripravi izvedbo začetnega dialoga in
  • nadgradi načrt v kontinuiran projekt in sodeluj pri izvedbi tudi po koncu coworkinga (če želiš).

Izziv pripravlja: Evropski parlament, pisarna za stike v Sloveniji

Sprejmi MSS izziv za trenerje!
Program za Mlade voditelje MEPI!