Program za Mlade voditelje MEPI!

“Young Award Leader je projekt enoletnega usposabljanja, ki vključuje zagrete in motivirane udeležence programa MEPI.

Namen projekta je sooblikovati mlade mladinske voditelje, ki bi postali most med izvajalci in udeleženci ter imeli priložnost za karierno pot v programu MEPI (»od udeleženca do direktorja«).

Sodelovali bi pri promociji, izvedbi programa na šoli ter pri organizaciji dogodkov. Usposabljanje je sestavljeno iz mesečnih srečanj in delavnic, ki bodo YAL podprle pri njihovi vlogi in jim dale potrebna znanja za izvajanje nalog.”

-Tinkara in Iris

Opis IZZIVA

Program MEPI je socialna franšiza in se v Sloveniji izvaja pretežno po osnovnih in srednjih šolah (za mlade v starostni kategoriji 14-19); sami izvajalci programa in sopotniki mladim so delavci VIZ (učitelji).

Praksa po šolah kaže, da se program MEPI najbolje prime, zaživi in deluje, če med mladimi najdemo zagnanega udeleženca, ki predstavlja most med mladimi in izvajalci programa iz vrst VIZ in sodeluje v razvoju oz. krepitvi MEPI skupnosti na posamezni šoli.

S temi mladimi se je do sedaj samoiniciativno ukvarjala ena oseba in to bolj na individualni ravni jih vključuje v aktivnosti in razvoj Zavoda MEPI.

Ti mladi niso samo dodana vrednost za posamezno šolo in MEPI tim izvajalcev temveč predstavljajo tudi kader, ki je aktiven v okviru programa MEPI in Zavoda MEPI po uspešno zaključenem programu (praviloma zlata stopnja Programa MEPI). Najdemo jih v Promocijskem timu, v vrstah izvajalcev programa MEPI, v bazenu trenerjev oz. v ekipi izvajalcev usposabljanj, organizatorjev dogodkov, celo v vlogi Regionalnega koordinatorja MEPI (redna zaposlitev) za Gorenjsko regijo; v prihodnje si želimo zaposlovati take nadebudne mlade, ki so tekom let sodelovanja z nami ponotranjili vrednote MEPI in naše skupno poslanstvo.

Izziv predstavlja oblikovanje programa usposabljanja, v katerega bi vključili potencialne kandidate in ki bi trajal čez dalj časa saj je vmes veliko prostora in časa za prasko.

Gre za vsaj enoletni do največ dvoletni program usposabljanja za mladinsko delo, iz vodstvenih veščin, organizacije (dogodkov), komunikacije in sodelovanja v timih, spoznavanja samega sebe, ter kup priložnosti za spoznavanje novih ljudi, ki bodo mladim lahko prav prišli pri njihovi osebni ali poklicni karieri.

Program je lahko (delno) sestavljen tudi iz obstoječe ponudbe delavnic oz. drugih oblik usposabljanj drugih mladinskih organizacij ali organizacij za mlade; seveda če so le-te odprtega tipa (ena izmed vrednot MEPI je povezanost in povezovanje).

Izziv postavlja: Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade

Soustvarjaj dialog med mladimi in evropskimi poslanci!
MSS: Priporočila za online komuniciranje