MSI – Pomoč pri načrtovanju programa

“Najina naloga je bila, da narediva makro in mikro načrt 1-dnevne delavnice za vodstvo Mlade Slovenije, ki je iskala podporo pri načrtovanju njihovih aktivnosti v času trajanja mandata novega vodstva (2 leti).”

Opis izziva:

Mlada Slovenija išče podporo pri načrtovanju njihovih aktivnosti v času trajanja mandata vodstvene ekipe. Pomagaj jim zastaviti proces načrtovanja programa za naslednji 2 leti!

Mlada Slovenija se, tako kot druge mladinske organizacije, ob menjavi vodstva sooči s potrebo po načrtovanju ob začetku novega mandata. Skupina, ki se na volitvah vsake 2 leti delno zamenja, je sestavljena iz 14 oseb, načrtovanju pa se navadno pridruži še nekaj drugih najbolj aktivnih prostovoljcev.

Organizacija pokriva različna področja dela, ljudje pa pogosto delajo na več kot enem področju v organizaciji.

Namen izziva je bil, da novo vodstvo Mlade Slovenije preko izvedenih aktivnosti zastavi strateški načrt za čas trajanja mandata (2 leti) ter ob tem gradi medsebojne odnose.

Cilji, ki smo si jih zastavile so:

– Udeleženci napišejo akcijski načrt za vsaj 3 mesece;

– Udeleženci oblikujejo strateški načrt za naslednji 2 leti;

– Udeleženci si razdelijo vsebinske vloge in naloge;

– Udeleženci aktivno sodelujejo v vsaj 3 team building aktivnostih.

Izziv rešili: Lara G.  in Maša B.

Delavnice popotniškega novinarstva