Delavnice popotniškega novinarstva

V jeseni se bo Strasbourgu odvijal Evropski dogodek za mlade (EYE), kjer se bodo srečali mladi med 16 in 30 let iz vse Evrope. Slovenski udeleženci bodo na o dogodku pripravili 2 blog prispevka, 1 fotoreportažo in 1 kratek video.

Moja naloga je bila, da načrtujem 2-dnevno usposabljanje za Slovenske udeležence, kjer jih bomo opolnomočili za ustvarjanje reportaže na dogodku.

Cilji usposabljanja:
– Razumevanje koncept popotniškega novinarstva (ne samo deljenje doživetja, ampak tudi prikaz dogajanja v svetu in soustvarjanje medijskih vsebin)
– Pridobiti osnovno (tehnično) znanje za multimedijsko ustvarjanje
– Spoznavanje novinarske etike
– Mlade spodbuditi h kritičnemu razmišljanju

 

Izziv rešila: Kaja K.

Umetniška rezidenca
MSI – Pomoč pri načrtovanju programa