Multimedijski hub

Naloga je bila podati predlog za vzpostavitev Multimedijskega Huba ter smernice za njegov nastanek in izvedbo kampanje.

Kaj je to Multimedijski Hub?

Multimedijski Hub je skupnost oseb, znotraj katere bi se delila znanja in prostor kjer bi se posamezniki skupaj učili še naprej, ter organizirali nadaljnja usposabljanja in delavnice.

Namen projekta je torej povezati, aktivirati in motivirati podobno misleče za ustvarjanje na multimedijskih projektih.

Na dolgi rok bi to bil fizični in virtualen prostor za izmenjevanje znanj in izkušenj z željo po ustvarjanju določenih vsebin projektov ter vir pomoči za mlade ustvarjalce, ki bi jim poleg mentorstva ponujal tudi možnost izposoje opreme.

“Hub ni vezan na prostor, ampak na skupnost.”  – Sabina Belc

Kdo je bila naša ciljna publika?

Naša primarna ciljna publika so predvsem multimedijci, ki so se v preteklosti udeležili usposabljanj v okviru Socialne akademije ter mentorji/profesionalci, ki bi s svojim znanjem podpirali delo znotraj skupnosti.

V svoj načrt delovanja Hub-a pa smo kot sekundarno ciljno publiko vključili tudi posameznike, ki se usposabljanj še niso udeležili vendar jih multimedijski svet zanima. V ta namen smo med dejavnosti Hub-a vključili tudi dogodke preko katerih bi se skupnost predstavljala javnosti in s tem v svoje vrste vabila nove člane. Poleg tega predlagamo tudi strategijo delovanja na družbenih omrežjih.

Kje bi se ta skupnost nahajala?

Primarno bi se podporni prostor Hub-a nahajal v prostorih Socialne akademije. A ker smo na podlagi raziskav obstoječih multimedijskih skupnosti ugotovili, da je skupni imenovalec takih pobud predvsem izposoja opreme in mentorstvo oziroma izobraževanja predlagamo, da se v novem Hub-u ponudi še nekaj več.

Poleg tematike dogodkov je naš predlog tudi vzpostavitev interaktivnega spletnega portal, ki bi omogočal nemoteno delovanje skupnosti Hub-a tudi v okrnjenih socialnih situacijah (karantena kot primer). Spletni portal bi ponujal izobraževalne vsebine tudi nečlanom, objavljal bi aktualne dogodke, razpise, natečaje, predvsem pa bi služil kot prostor preko katerega bi se Hub in projekti, ki bi se ustvarili znotraj njega lahko predstavili javnosti.

Kako bi Hub deloval?

Pomemben sem nam zdi socialni aspekt skupnosti na dolgi rok. Želimo namreč, da bi se skupnost obdržala tudi v prihodnosti. V ta namen predlagamo vrsto dejavnosti, ki bi posameznike povezovale ter hkrati omogočale usklajevanje želja in idej posameznikov. Predlagamo, da se v ta namen organizirajo redni dogodki, ki bi služili ohranjanju povezanosti kot so npr. Ustvarjalni zajtrki, Filmski večeri in pogovori z ustvarjalci ter delavnice, ki naj potekajo redno in vsaj enkrat mesečno, saj se le tako lahko skupnost resnično ohranja povezano in dejavno.

Poleg tega pa podajamo še nabor priložnostnih dogodkov, ki bi popestrile dogajanje znotraj Hub-a ter hkrati vzpodbudile zanimanje za skupnost tudi zunanji publiki. Naši predlogi zajemajo tematske večere s čajankami, razstave in premiere projektov, bolšje sejme rabljene opreme (izmenjevalnica) in priložnostne job-shadowinge.  Dodana vrednost takih dogodkov je hkrati možnost prihodka za sam Hub (npr. vstopnice za razstave, premiere, prodaja promocijskega materiala, …).

Naročnik:

Socialna Akademija

Avtorji:

Florijan Kocbek, Ana Lešnik, Kim Koterle, Martina Ros, Urška Rupnik, Sara Vitez

Vikend za pare: Najina dvojina
EU in priložnosti za mlade: Izziv obudi spomin