EU in priložnosti za mlade: Izziv obudi spomin

Med mladimi je nepoznavanje EU in njenih politik še vedno precej razširjeno. Ne poznajo priložnosti, ki jih EU nudi in njene prednosti jemljejo za samoumevne. Postavlja se vprašanje kako čim bolje nagovoriti mlade. Ker so mladi najbolj aktivni na družbenih omrežjih je najbolje, da se jih preko le-teh nagovori. Veliko je že obstoječih kanalov in platform, informacije so dostopne, vendar slabo dosegajo ciljno publiko. Da bi vzbudili zanimanje je mlade potrebno na zanimiv in interaktiven način vključiti in jih informirati.

Naša skupina si je kot rešitev na omenjeni problem zamislila izziv v obliki nagradne igre, ki bi potekal na FB in IG. V izzivu bi bile omenjene priložnosti za mlade v EU. Mlade bi povabili, da preko fotografije delijo svoje izkušnjo o neki priložnosti in s tem sodelujejo v nagradni igri. Večjo razširitev izziva bi dosegli z nominiranjem in označitvijo svojih prijateljev.

Cilj tega izziva je vključevanje in aktivacija mladih ter večje osveščanje o priložnostih, ki jih EU ponuja.

Tisti, ki bodo delili svojo izkušnjo bodo s tem lahko vplivali na druge, kajti oseben pristop je vedno bolj zanimiv. S svojimi fotografijami bi navduševali druge, da tudi sami izkoristijo priložnosti v EU in se seznanijo z širšo izbiro le-teh. S prepoznavanjem priložnosti in udejstvovanjem bi mladi postali bolj aktivni državljani/Evropejci in spoznali pomen povezovanja tudi na mednarodni ravni.

 

Ime naročnika: Evropski parlament, Pisarna za stike v Sloveniji

Avtorji pobude: Tadeja Babič, Neva Novak, Nataša Stepančič, Kristina Topalovič

Multimedijski hub
Blagovna znamka klekljanega nakita