Soba pribega

Soba pobega in učenje preko igre

Soba pobega je igra, kjer skupina igralcev išče namige, rešuje uganke in izpolnjuje naloge v eni sobi. Njihov cilj je uspešno rešiti vse zadane naloge v določenem časovnem okvirju. Sobe pobega so v zadnjem desetletju pridobile na popularnosti. Zaradi poudarka na sodelovanju celotne skupine za doseganje cilja je popularna izbira podjetij za teambuilding zaposlenih. Ker izkušnja ni fizično naporna in ne zahteva predhodnega znanja, je primerna za vse starosti, kar vsekakor pripomore pri popularnosti sob pobega ter večanju števila ponudnikov takih vrst zabave. 

Soba pobega je eden od možnih modelov uporabe učenja preko iger.

Zakaj bi se poslužili učenja preko igre?

Prednosti učenja preko iger je veliko. Ena najpogosteje omenjenih je motivacijska funkcija iger. Igre z zabavo bolje motivirajo udeležence kot konvencionalne metode učenja, zaradi česar lahko dlje časa ostanejo zbrani in polno prisotni.

Druga je, koliko so udeleženci z umom prisotni pri stvari. Učenje preko iger ponuja različne načine prisotnosti in vpletenosti v učni proces, kot so kognitivna prisotnost (mentalni procesi, meta-kognicija), efektivna vpletenost (čustveno procesiranje in obvladanje) in vedenjska vpletenost (geste, utelešene akcije in gibanje). Cilj vseh teh načinov spodbujanja vpletenosti je spodbujanje kognitivne prisotnosti udeležencev z mehanizmom učenja, ki ga ponuja igra.

Soba pribega

Pripravljeno gradivo služi kot vodnik za pripravo sobe pobega oz. Sobe pribega, saj ne zahteva pobega iz sobe, marveč zaključek zgodbe protagonistke Janje, ki želi najti službo.

Prelistaj publikacijo v PDF obliki (klik na sliko) in spoznaj koristne nasvete in uporabne informacije za pripravo lastne sobe pobega!