Arhiv blogov

MSI – Pomoč pri načrtovanju programa

“Najina naloga je bila, da narediva makro in mikro načrt 1-dnevne delavnice za vodstvo Mlade Slovenije, ki je iskala podporo pri načrtovanju njihovih aktivnosti v času trajanja mandata novega vodstva (2 leti).” Opis izziva: Mlada Slovenija išče podporo pri načrtovanju…

Delavnice popotniškega novinarstva

V jeseni se bo Strasbourgu odvijal Evropski dogodek za mlade (EYE), kjer se bodo srečali mladi med 16 in 30 let iz vse Evrope. Slovenski udeleženci bodo na o dogodku pripravili 2 blog prispevka, 1 fotoreportažo in 1 kratek video.…

Didaktični material za pripravo refleksij

“Najina naloga je bila pregledati literaturo in vsebine o evalvaciji, refleksiji in debriefingu, ustvariti dokument s kratkimi opisi teh pojmov, nato pa na podlagi na novo pridobljenega znanja zasnovati idejo za didaktični material za pripravo refleksij. Naredili sva pdf dokument…

EU in priložnosti za mlade: Izziv obudi spomin

Med mladimi je nepoznavanje EU in njenih politik še vedno precej razširjeno. Ne poznajo priložnosti, ki jih EU nudi in njene prednosti jemljejo za samoumevne. Postavlja se vprašanje kako čim bolje nagovoriti mlade. Ker so mladi najbolj aktivni na družbenih…

Multimedijski hub

Naloga je bila podati predlog za vzpostavitev Multimedijskega Huba ter smernice za njegov nastanek in izvedbo kampanje. Kaj je to Multimedijski Hub? Multimedijski Hub je skupnost oseb, znotraj katere bi se delila znanja in prostor kjer bi se posamezniki skupaj…

MSS: Priporočila za online komuniciranje

“Namen je bil ustvariti priročnik, ki bo organizaciji omogočil boljše poznavanje ciljne skupine in uporabo/koriščenje socialnih omrežij. Priročnik vsebuje teme, kot so je  izdelati lastno marketinško strategijo za socialna omrežja za povečanje prepoznavnosti organizacije v javnosti.” Opis Izziva Ena izmed…

Program za Mlade voditelje MEPI!

“Young Award Leader je projekt enoletnega usposabljanja, ki vključuje zagrete in motivirane udeležence programa MEPI. Namen projekta je sooblikovati mlade mladinske voditelje, ki bi postali most med izvajalci in udeleženci ter imeli priložnost za karierno pot v programu MEPI (»od…

Soustvarjaj dialog med mladimi in evropskimi poslanci!

“Namen je bil ustvariti priporočila in razviti ideje za vzpostavljanje dolgoročnega dialoga med mladimi in evropskimi poslanci. Način za doseganje takšnega dialoga bi bil lahko v omogočanju združevanja motiviranih mladih, jim zagotoviti prostor in podporo pri iskanju rešitev, izražanju idej…

Pomoč pri oblikovanju programa za mlade in raziskava

“Moja naloga je bila raziskati trg nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zaposlovanja mladih. Izvedla sem anketo s 55 mladimi med 20 in 29 let ter intervju s tremi NVO, ki izvajajo programe zaposlovanja mladih. Rezultati so pokazali, da se…

Za manjši ogljični odtis nevladnih organizacij!

“Za izziv sva si izbrali zmanjševanje okoljskega odtisa nevladnih organizacij. Nevladne organizacije kot prostori povezovanja igrajo pomembno vlogo pri širjenju trajnostno naravnanih dejavnosti. Njihova skrb za okolje ni le skrb, temveč tudi zgled drugim za odgovorno ravnanje. Ustvarili sva zloženko,…